Hiện vật bảo tàng

Phác vật đá

800

Hình bầu dục, trên thân có nhiều vết ghè; màu nâu