Di sản văn hóa vật thể

Di tích lịch sử - văn hóa

  • Tất cả
  • Di tích cấp quốc gia đặc biệt
  • Di tích cấp quốc gia
  • Di tích cấp tỉnh
  • Di tích chưa xếp hạng
3145

Khu di tích lịch sử Khu căn cứ kháng chiến B4


Khu di tích căn cứ kháng chiến B4-Liên tỉnh IV nằm ở địa bàn thôn Tân Tiến, xã Nâm Nung (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông), không những là “địa chỉ ...

3182

Di tích Ngục Đắk Mil


Ngục Đắk Mil do thực dân Pháp xây dựng vào đầu năm 1940 trong một khu rừng già thuộc huyện Đắk Mil (nay thuộc địa bàn thôn 9, xã Đắk Lao, huyện Đ...

1918

Di tích lịch sử Đồi 722 Đắk Sắk


Đồi 722 – Đắk Sắk là căn cứ biệt kích của Mỹ - Ngụy thiết lập năm 1965. Đây là nơi diễn ra trận chiến ác liệt của bộ đội chủ lực cùng lực lượng q...