Hiện vật bảo tàng

Rìu mài lưỡi

803

Hình bầu dục một đầu ngang, trên thân có nhiều vết ghè, rìa lưỡi mài nhẵn; màu nâu xám