Hiện vật bảo tàng

Bàn đập vỏ cây

804

Là di vật của các cư dân thời tiền sử kỹ thuật chế tác hậu kỳ đá mới. Khối hình thang cân, gồm hai phần tay cầm vag bàn đập; tay cần mài tròn nhẵn, mmawstj đập hình chữ nhật cong trên các mặt có khắc các rãnh, các cạnh bo tròn