Hiện vật bảo tàng

Hòn ghè

834

Là di vật của các cư dân thời tiền sử kỹ thuật chế tác hậu kỳ đá mới. Hình bầu dục không cân dối, một đầu lớn , một đầu nhỏ, một mặt vỡ một miếng lớn, một mặt vết mài lõm và lỗ đường kính 1.7cm; màu vàng nhạt.