Hiện vật bảo tàng

Rìu đá

800

Hình thang cân, rìa lưỡi mài nhẵn, đốc vuông có vết ghè nhỏ; màu xanh nhạt