Hiện vật bảo tàng

Hoá thạch cúc biển

806

Khối nửa hình bán nguyệt, mặt ngoài vỏ cuội nhẵn, mặt trong phân các tia hình xoắn ốc; màu xám nâu.