Hiện vật bảo tàng

Mũi tên của dân tộc M'Nông

808

Tiết diện hình bán nguyệt lớn ở phần đuôi thuôn về phía mũi, mũi nhọn, đuôi chẻ để gắn cánh; màu nâu