Hiện vật bảo tàng

Mũi tên của dân tộc M'Nông

813

Tiết diện hình bán nguyệt lớn ở phần đuôi thuôn về phía mũi, mũi nhọn tạo ngạnh, đuôi chẻ để gắn cánh; màu nâu