Hiện vật bảo tàng

Rìu bổ củi của dân tộc M'Nông

793

Hình chữ thập, gồm hai phần cán và lưỡi; cán làm từ thanh gỗ tròn, đầu lớn đục lỗ để lắp lưỡi, đầu nhỏ làm tay cầm; lưỡi bằng sắt được gắn vào thanh gỗ dẹp; màu nâu.