Hiện vật bảo tàng

ỐNG BỂ LÒ RÈN (Tiếng M’Nông gọi là Nu)

52

Công cụ quan trọng trong nghề rèn của người M’Nông. Hình khối trụ, gồm 2 phần bể và cần thổi; bể được tạo thành từ một khúc gồm 2 ống tròn liền nhau, cuối mỗi ống có trổ lỗ thoát hơi; cần thổi hơi làm từ một thanh gỗ tròn nhỏ dài, cuối đầu gắn đĩa gỗ tròn; màu nâu đen.