Hiện vật bảo tàng

Nồi đồng của dân tộc M'Nông

35

Nồi tròn, thành miệng xiên, trơn, vành miệng loe, vai và bụng nở, đáy lồi, mặt ngoài đáy có một gờ nổi chia đáy thành 2 phần bằng nhau, trên vai được gắn hai quai đối xứng nhau, dưới quai có hai đường vân tròn nằm cách nhau 3.5cm, giữa 2 đường vân tròn trang trí hoa văn chấm tròn hình bông hoa; màu nâu vàng