Hiện vật bảo tàng

ĐÀN ĐÁ ĐẮK KAR (tiếng M'Nông gọi là Goong Lŭ)

41

Bộ đàn đá gồm 3 thanh: T’Ru, T’Rơ, Tê;Thanh T’rơ có hình dáng thon dài, phần mặt gõ khá phẳng có nhiều nhát ghè bạt vào phía trong và được mài nhẵn nhưng không đều có phần gồ ghề. Rìa trái có 10 nhát ghè nhỏ, có đoạn được ghè liên tiếp, bên phải cũng có 3 nhát ghè nhỏ được mài nhẵn. Rìa trái mặt dưới có 4 nhát ghè nhỏ và rìa phải có 7 nhát ghè nhẹ, mặt dưới có những nhát ghè khá sâu.