Hiện vật bảo tàng

YĂNG ĐÂM

41

Dụng cụ dùng ủ rượu cần dâng cúng thần linh trong các dịp lễ lớn của bon làng, gia đình. Hình quả trám, vành miệng bo tròn, thành miệng xiên, vai xiên, thân xiên về đáy, đáy lõm không phủ men; màu nâu