Hiện vật bảo tàng

VÒNG CHÂN (tiếng M'Nông gọi là Kong Rút)

40

Trang sức độc đáo của người M’Nông dùng đeo ở chân khi đi nương rẫy hoặc tham gia lễ hội... Được làm từ cọng dây đồng đường kính 0.3cm uốn thành hình lò xo; màu nâu vàng.