Hiện vật bảo tàng

Thuyền độc mộc của dân tộc M'Nông

64

Thuyền có dáng hình khối chữ nhật thuôn dần về phía hai đầu, lòng sâu, hai thành thẳng vuông góc với lòng thuyền, phía đuôi và đầu thuyền được tạo vuông vắn cao hơn lòng thuyền, ở một đầu thuyền có gắn xây xích sắt làm dây cột thuyền; màu xám