Hiện vật bảo tàng

Gùi có nắp của dân tộc M'Nông

43

Gùi hình thoi, miệng to nắp và thân thuôn nhỏ, nắp có hình chóp nón được tháo rời, đế gỗ vuông; màu nâu vàng.