Hiện vật bảo tàng

Tấm da trâu

44

Đây là vật dùng để lót bành voi làm chỗ ngồi. Được làm từ một miếng da trâu lớn căng phẳng, phơi khô gấp đôi tăng độ dày; một đầu buộc một sợi dây da trâu dài 55cm còn một đầu đục sẳn một lỗ rộng 3cm để làm chỗ luồn dây buộc chặt với bành voi; màu nâu xám