Hiện vật bảo tàng

Choé rượu cần của dân tộc Ê đê

36

Chóe có dáng cao, miệng loe, vành miệng cong (không phủ men), vai xuôi, thân cong về đáy, trôn đấy lõm không phủ men; chóe được phủ men màu nâu (đậm ở phần cổ và vai nhạt dần ở phần đáy), trong lòng không phủ men. Vai chóe gắn 4 tai (một tai đã bị sứt, trên tai có 2 đường kẻ dọc); màu nâu