Hiện vật bảo tàng

Nồi đồng của dân tộc Mạ

71

Nồi tròn, miệng đứng, trơn, vành miệng hơi loe, vai và bụng nở, đáy lồi; trên vai được gắn 2 quai đối xứng nhau,; thân trang trí 2 đường vân tròn nổi; Phần mặt đáy có một đường gân nổi chia đáy thành hai phần bằng nhau. Màu đen xám