Hiện vật bảo tàng

Rìu đá

41

Hình thang cân, rìa lưỡi mài nhẵn, đốc có nhiều vết ghè; màu xanh