Hiện vật bảo tàng

Rìu đá

79

Hình thang cân, rìa lưỡi mài nhẵn, đốc có nhiều vết ghè; màu xanh