Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

34

Mảnh thân, hình bình hành, mặt ngoài trang trí hoa văn khắc vạch, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ