Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

39

Mảnh thân, hình tứ giác, mặt ngoài trang trí hoa văn khắc vạch, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ