Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

49

Mảnh thân, hình bình hành, mặt ngoài trang trí hoa văn khắc vạch và chấm lỗ, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ