Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

53

Mảnh thân, hình thang, mặt ngoài trang trí hoa văn thừng, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ