Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

33

Mảnh thân, hình đa giác, mặt ngoài trang trí hoa văn khắc vạch, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ