Hiện vật bảo tàng

Mảnh gốm

40

Mảnh thân, hình thang, mặt ngoài trang trí hoa văn khắc vạch, mặt trong nhẵn; màu nâu đỏ.