Hiện vật bảo tàng

Vỏ đạn 203MM

30

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Nghiên cứu, Sưu tầm và Trưng bày Bảo tàng tỉnh Quảng Trị bàn giao cho bảo tàng Đắk Nông. Quân đội Mỹ và VNCH sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ 1966 – 1972. Vỏ đạn có hình khối bầu dục, thon đầu về phía đầu, bên trong đầu nhỏ có răng để gắn đầu đạn; màu xanh.