Hiện vật bảo tàng

DAO (MÃ TẤU)

31

Dùng để phát rẫy, phát dọn đường cho cơ sở hoạt động cách mạng. Lưỡi dao hình thang, cong; phần mũi lớn (bì toè do va đập) nhỏ dần về phía cán; phần cán vuốt nhỏ, kéo dài; một mép lưỡi mài sắc, một mép để dày làm sống dao; màu nâu sậm. Không có cán; màu nâu.