Hiện vật bảo tàng

KHIÊN (Tiếng M’Nông Preh gọi là Ná)

43

Dụng cụ dùng để phòng vệ trong chiến đấu và săn thú rừng. Khiên có dáng hình nón, phần cán cầm có hình dấu ngoắc và được gắn vào chính giữa mặt sau của khiên.