Hiện vật bảo tàng

Máy chụp ảnh Polaroid

32

Hình hộp chữ nhật, bên trên gắn đèn flash, ống ngắm, và dây đeo; mặt sau có hộp đựng phim và pin; màu be