Hiện vật bảo tàng

Giấy khen

41

UBND tỉnh Đắk Lắk tặng cho ông Điểu Du người đã có thành tích phong trào làm thuỷ lợi trong vụ đông xuân năm 1976. Hình chữ nhật, trên giấy khen được in bằng mực đỏ; màu trắng ngả vàng.