Hiện vật bảo tàng

ĐỒ XÔNG TRẦM (ĐĨNH TRẦM)

71

Vật dụng dùng để xông trầm trên bàn thờ gia tiên. Gồm 2 phần: phần nắp hình tròn, trên nắp đúc nổi núm; phần thân hình tròn đúc nổi 2 quai, đặt trên 3 chân; màu nâu ânhs đồng.