Hiện vật bảo tàng

Chân đèn

31

Vật dụng dùng để cắm nến hay đèn trên bàn thờ gia tiên. Chân đèn gồm 3 phần trụ đèn hình con tiện, đĩa đèn hình tròn, đế hình nón cụt; chân đèn màu nâu ánh đồng.