Hiện vật bảo tàng

Bình bông

56

Vật dụng dùng để cắm hoa trên bàn thờ gia tiên. Bình bông có dáng trụ tròn, miệng loe, cổ thắt, thân phình rộng, để choải; màu nâu ánh đồng.