Hiện vật bảo tàng

Đĩa sâu lòng

40

Vật dụng dùng để đựng thức ăn hàng ngày trong gia đình.Đĩa tròn, vành miệng loe, bo tròn, thành xiên thuôn về đáy, chân đế thẳng, men ngà vẽ lam, mặt ngoài vẽ băng hoa văn dây lá, trong lòng vành miệng chỉ văn xanh, giữa lòng vẽ hoa nhiều cánh; trôn để mộc, nổi u;