Hiện vật bảo tàng

Tang H'Gơr

50

Hình nón cụt; mặt trong trang trí hai đường chấm tròn nổi, mặt ngoài băng hoa văn đường diềm; trên chóp có lỗ tròn, đường kính 0.6cm xung quanh được trang trí ba đường tua cuốn; màu xám nâu và xanh oxít đồng.