Hiện vật bảo tàng

Tang H'Gơr

30

Hình nón cụt; mặt trong trang trí ba đường chấm tròn nổi, mặt ngoài không trang trí hoa văn; trên chóp có lỗ tròn, đường kính 0.6cm; màu nâu pha màu xanh của oxít đồng.