Hiện vật bảo tàng

CHÕ HÔNG XÔI (Tiếng Ê đê gọi là Kbin)

36

Dùng để hông xôi trong các dịp lễ tết của người Ê đê.Chõ có dáng tròn, vành miệng cong, thành miệng xiên loe, thành cong thuôn dần về đáy, vành đáy loe; Màu nâu đen.