Hiện vật bảo tàng

Thùng conet

38

Dùng để cất giữ tài liệu từ năm 1968. Hình hộp chữ nhật, gồm hai phần nắp và thân gắn với nhau bằng bản lề; màu nâu