Hiện vật bảo tàng

Khay

42

Hình chữ nhật các góc bo tròn, vành loe thẳng; tren mặt có chia các ô lớn nhỏ; màu nâu.