Hiện vật bảo tàng

Muỗng

36

Muỗng dài, được dập từ một miếng inox dẹp; đầu tay cầm lớn, bo tròn, nhỏ về phía đầu; đầu muồng hình bầu dục lõm; màu trắng xám