Hiện vật bảo tàng

XÀ GẠC (tiếng M'Nông gọi là Jêr Tuih)

35

Dùng chặt củi, phát cây hoặc dùng làm vũ khí. Hình gấp khúc, lưỡi làm từ miếng sắt nhỏ hình thang nhỏ dần về phía cán, mặt lưỡi mỏng sắc, mặt sống dày; cán là gốc le nhỏ hình chữ L ở phần nằm ngang có đục lổ để gắn lưỡi; màu nâu sậm