Hiện vật bảo tàng

Cào cỏ của dân tộc M'Nông

32

Cào hình chữ L, gồm hai phần cán và lưỡi; cán bằng gốc tre già, lưỡi bằng sắt phần lưỡi bo tròn đuôi nhọn gập vuông để tra vào cán