Hiện vật bảo tàng

KHỐ (Tiếng M'Nông gọi là Troi)

40

Khố hình chữ nhật, dọc chiều dài khố trang trí bốn dải hoa văn, gần hai đầu khố trang trí các đường hoa văn hình gấp khúc, hai đầu khố trang trí hai băng hoa văn và các tua sợi được bện vào nhau; nền vải màu đen, hoa văn màu đỏ, vàng, xanh trắng