Hiện vật bảo tàng

CHIÊNG ĐÁ

32

Nhạc cụ được sử dụng vào những lúc nông nhàn. Hình ngũ giác, hai mặt tương đối phẳng, một mặt lõm ở phần tâm; bề mặt có các vét lõm hình tròn to, nhỏ; màu xám nâu.