Hiện vật bảo tàng

Gùi đựng tên của dân tộc M'Nông

37

Gùi có dáng hình nón cụt, gồm 3 phần: thân, đế và quai; Thân hình nón cụt đan kín theo hình xương cá, miệng rộng thuôn dần về đáy, vành miệng được đệm 2 vành tre đồng thời quấn chặt bằng dây mây; Đế hình vuông được làm bằng gỗ, gắn với thân gùi bằng dây mây; quai làm từ dây mây thông nhau qua để và gắn hai đầu vào miệng gùi; màu nâu đen