Hiện vật bảo tàng

CHÓE TANG (tiếng M'Nông gọi là Yăng Tang Êr)

77

Chóe quý dùng ủ rượu cần. Dáng cao, vành miệng bo tròn, cổ thắt, thân cong xiên thuôn về đáy, đáy lõm không tráng men; màu xanh lam đậm.