Hiện vật bảo tàng

VÁY (tiếng M'Nông gọi là Jar M’Bân)

40

Trang phục của phụ nữ, thể hiện tay nghề và sự phân công lao động trong cộng dồng M’Nông. Hình chữ nhật, trang trí 6 băng hoa văn (ăng hoa văn chính màu đen có 12 đường chỉ màu trắng đỏ chạy ngang hai đầu), trến các dải hoa văn nhỏ có các tua len đỏ; một đầu mép váy trang trí dải hoa văn đường diềm một đầu chần một đường chỉ may tay; nền vải đen, hoa văn màu đen, trắng, đỏ, xanh.